top of page
beëdigde-vertaler-legalisatie.jpg

Beëdigde en gelegaliseerde vertalingen

Moet je een officieel document laten vertalen om het in het buitenland te gebruiken? Dan heb je een beëdigde vertaler nodig. 

 

We zijn al decennialang gespecialiseerd in beëdigde vertalingen. Daarvoor werken we samen met een uitgebreid netwerk van vertalers, in eindeloos veel talencombinaties.

 

Moet je je document ook laten legaliseren? Ook dat brengen we voor jou in orde!

Beëdigde vertaling

Een beëdigd vertaler legt een eed af bij de rechtbank, waarna hij bij wet gerechtigd is om documenten te vertalen waarvoor die beëdiging nodig is. Met zijn eigen handtekening en stempel maakt hij er een officiële vertaling van. 


Schakel een beëdigd vertaler in!

Welke documenten?

Je hebt vaak enkel een beëdigde vertaling nodig als een juridische procedure dat vereist. Daarmee bedoelen we dat je dus niet standaard elke vertaling met officieel karakter moet laten beëdigen. Best kan je dus bij de partij die de vertaling vraagt, nagaan of de vertaling beëdigd moet worden. 

 

Beëdigde vertalingen zijn – meestal – vereist voor:

 

·      Huwelijksakten

·      Geboorteakten

·      Contracten

·      Bankdocumenten

·      Bewijs van goed gedrag en zeden

·      Paspoorten 

·      Diploma’s

 

Is een beëdigde vertaling niet nodig? Dan kan je het document beter door een niet-beëdigde juridische vertaler laten vertalen. Dat bespaart je heel wat tijd en kosten.

Legalisatie: vaak overbodig!

Bij de legalisatie (of apostille) gaat een ambtenaar van de FOD Justitie na of het vertaalde document conform is. Als alles correct is, zet hij er een stempel op. De bestemmeling in het buitenland weet dan zeker dat het document een officieel karakter heeft. 

 

Let op: vaak is een legalisatie overbodig, zeker in de Europese Unie. Ga dus zeker na of je je vertaling moet laten legaliseren. Zo vermijd je extra kosten. 

 

Vergeet niet dat beëdigde vertalingen vaak nog (aangetekend) per post van de ene instantie naar de andere gaan. Zo’n zending neemt extra tijd in beslag!

bottom of page