top of page

Medische, paramedische en farmaceutische vertalingen

Wat kunt u van onze gespecialiseerde vertalers verwachten? Kort samengevat: een heldere en correcte taal, vakkundige terminologie en een vlotte vertaling van de bronteksten in functie van het beoogde doelpubliek. Naargelang de teksten voor medische of farmaceutische specialisten of voor een breder publiek bestemd zijn, zullen de vertalingen meer of minder strakke teksten en professionele vaktaal bevatten.

Medische.png

Onze medische en farmaceutische vertalers hebben voldoende knowhow en ervaring om u een rigoureuze vertaling te garanderen. Uw vertaalopdrachten, of ze zich in de medische, de paramedische of de farmaceutische vakdomeinen situeren, vormen telkens weer boeiende uitdagingen voor onze vertalers die zich met hart en ziel op een heldere, leesbare en intelligente vertaling toeleggen. Uiteraard respecteren we de vertrouwelijkheid van uw documenten 100% . 

TYPE DOCUMENTEN

Algemene ziekenhuisinformatie

Brochures 

Farmaceutische bijsluiters
   en gebruiksaanwijzingen 

Generieke en gespecialiseerde
   geneeskundige artikels

Laborapporten

Medische vragenlijsten,
   enquêtes en websites

Patiëntinformatie en –begeleiding

Preventiedocumenten
Projectomschrijvingen en -verbintenissen

Protocollen onderzoekstrajecten

Vertaling nodig? Neem contact op en krijg een offerte op maat in minder dan 3 uur !

bottom of page